جوشکاربرق وآرگون

حسین دشتی

زندگینامه

یکی از بهترین اعضای تیم آقای حسین دشتی جوشکار برق و آرگون این مجموعه هستند و بسیار در کار خود حرفه ای هستند.

مهارتهای حرفه ای

جوشکاربرق وآرگون 100%